Neft-mexanika fakültəsi

Ümumi məlumat

 

Hazırda fakültədə bakalavriat səviyyəsində təhsil alan əyani və qiyabi tələbələrin sayı 1248 nəfərdir, magistratura səviyyəsində 78, doktorantura səviyəsində 32 nəfər təhsil alır. Yarandığı gündən indiyədək fakültədə 10 minlərlə bakalavr, 100 – lərlə magistr mühəndis-mexanik hazırlanıb.

 

Fakültənin 100-dək əməkdaşından 8 nəfər elmlər doktoru, professor, 50 nəfər  t.e.n.  və  t.ü.f.d., dosentdir.

 

 

Fakültənin tarixi

 

İlk dövrlərdə “Neft  sənayesi” fakültəsinin tərkibində şöbə kimi, 1930-cu ildən isə sərbəst “Neft-mexanika” fakültəsı kimi fəaliyyət göstərir.

 

Fakültənin yaranması və inkişafinda yaradıcıhq təşəbbüskarlığı göstərmiş alim və pedaqoqlardan professorlar İ.Q.Yesman, N.Y.Bulax, L.S.Leybenzon, P.P.Lukin, K.V.Pokrovskiy, N.L.Vannikov, A.M.Trequbov, İ.S.Quxman, S.M.VoIox, Y.N.Dunin, A.X.Mirzəcanzadə, R.İ.Şişşenko, S.V.Yurkevskiy. R.A.BədəIov, K.S.Əliverdizadə, A.C.Mustafeyev, Y.Ə.Əmənzadə, H.M.Şahmalıyev və başqalarını göstərmək olar.

 

Yarandığı gündən indiyədək fakültədə 10 minlərlə bakalavr, 100 –lərlə magistr mühəndis-mexanik hazırlanmişdır. Hal-hazırda fakültəmizdə təhsili alan əyani və qiyabi tələbələrin sayı 1248-dur.

 

Fakültədə dekan vəzifəsini ardıcıl olaraq müxtəlif dövrlərdə İ.İ.Semyanistiy, A.İ.Sevastyanov, R.A.Bədəlov, F.M.Yaroşevskiy, Ə.Q.Mirzəbəyov, Z.H.Əliyev, F.S.Hüseynov, N.M Erivanli, A.R.Cərrahov, S.H.Babayev, V.H.Şərifov, R.İ. Camalov , Q.Ə. Məmmədov, S.H.Abbasov icra etmişlər.

 

Fakültənin nəzdində yaranan "Lazer texnologiyası" mərkəzi fəaliyyət göstərir.

 

Fakültənin nəzdində yaranan “Nanomateriallar  və  nanotexnologiyalar” Elmi – tədqiqat  laboratoriyasının  fəaliyyət  planı:    

 

 •  Polimer əsaslı metal nanohissəcikli doldurucularla kompozit  materialların işlənməsi;
 •  Çökdürmə üsulları ilə  nanohissəciklərlə  legirləndirilmiş  dəmir əsaslı  ovuntu kompozisyasının işlənilməsi;
 •  Dəmir əsaslı kompakt materialların səth  təbəqəsinin  yeyilməyə  davamlığının artırılması.

 

 

Dekan və müavinlər

 

Hazırda fakültə dekanı dosent, t.e.n., Əli Hikmət Əhmədov

 

İş telefonu: +(994) 12 498 80 95

Daxili:           5-21

E-mail: a.ahmedov@asoiu.edu.az

 

 

Təhsili və elmi dərəcə

 

 •  1984-ci il ali təhsil “mühəndis-mexanik” kvalifikasiyası
 •  1992-ci il t.e.n. ADNSU (sabiq AzNKİ), AAK SSRİ
 •  2000-ci ildən dosent ADNSU (sabiq ADNA), AAK AR

 

Tədqiqat sahəsi

 

 •   Neft-mədən avadanlıqların etibarlılıq problemləri
 •   Neft-mədən avadanlıqların hidrosilindrlərinin gərginlik-deformasiya vəziyyətinin tədqiqi

 

Qəbul günləri vaxtları:

 

Tələbələr üçün hər gün: 13:00 - 16:00

Kənar şəxslər üçün: Bazar ertəsi, çərşənbə, cümə 16:00 - 18:00

 

Dekan müavini:  Dosent,t.e.n., Həsənov İlman İman oğlu

Tel: (iş) 498 80 95  (daxili) 5-21

 

Qəbul günləri vaxtları:

 

Tələbələr üçün hər gün: 13:00 - 18:00

Kənar şəxslər üçün: çərşənbə axşamı, cümə axşamı 16:00 - 17:00

 

 

İxtisaslar: Bakalavr hazırlığı aparılan ixtisaslar:

 

Tədris planı – 050601 -  “Materialşünaslıq  mühəndisliyi”

Tədris planı – 050610 -   “Enerji  maşınqayırması  mühəndisliyi”

Tədris planı – 050625 -   “Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi”

Tədris planı – 050630 -   “Mexanika mühəndisliyi”

Tədris planı – 050646 -   “Təkrar emal və bərpa texnologiyaları  mühəndisliyi”    

Tədris planı – 050657 -   “Sənaye  mühəndisliyi”                     

 

Magistr hazırlığı aparılan ixtisaslar:

 

  Tədris planı – 060601 -  “Materialşünaslıq  mühəndisliyi”

 

 •  Materialşünaslıq və materiallar texnologiyası
 •  Kompozisiya materialları
 •  Alət materialları.
 •  Materialşünaslıq, nanomaterialların texnologiyası və örtüklər                                                      

 

Tədris planı – 060610 -   “Enerji  maşınqayırması  mühəndisliyi”

 

 •  Neft – mədən qurğularının  hidravlik  sistemləri

 

Tədris planı – 060625 -   “Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi”

 

 •  Neft-qaz  istehsalının maşın və avadanlıqları
 •  Neft emalı və kimya istehsalının maşın və avadanlıqları
 •  Neft-qaz istehsal vasitələrinin renovasiyası.

 

 Tədris planı – 060630 -   “Mexanika mühəndisliyi”

 

 •  Neft-mədən avadanlıqlarının və xüsusi qurğuların dinamikası və möhkəmliyi
 •  Dəniz neft-qaz hidrotexniki qurğularının dinamikası və möhkəmliyi
 •  Yükqaldırıcı maşınların dinamikası və möhkəmliyi
 •  Tribotexnika

 

Tədris planı – 060646 -  “Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi”,                     

 

 • Avadanlıqların bərpası və möhkəmliyinin artırılması
 • Neft-qaz mədən avadanlıqlarının emal  texnologiyası.

 

Kafedralar: Fakültənin strukturuna daxil olan kafedralar:   

  

 • “Neft-qaz avadanlığı”(Kafedra müdiri-prof.İsmayılov R.Ş)
 • “Maşınqayırma və materialşünaslıq”(Kafedra müdiri-dos.Cabbarov Q.T.)
 • “Mexanika” (Kafedra müdiri-prof.Əliyev Ə.M.)
 • “Mühəndis və kompüter qrafikası”(Kafedra müdiri-prof. Həbibov İ.Ə.)