Prorektorlar

 

  

 

 

 

 

  
E-poçt:q.mammadov@asoiu.edu.az 
Tel:+994 12 493 81 97
  

 

Dos. Qasım Məmmədov

Tədris işləri üzrə prorektor

 

Ali məktəblərin tədris işləri üzrə prorektorları həmin müəssisənin tədris, tədris-metodiki və tərbiyə işlərinə bilavasitə rəhbərlik edir, həmin işlər üçün rektor qarşısında cavabdehlik daşıyır. Tədris işləri üzrə prorektorun əsas vəzifəsinə daxildir: fakültə və kafedralarda tədris, tədris-metodiki və tərbiyə işlərinin təşkilinə; tədris-köməkçi qurumların (tədris emalatxanaları, tədris təsərrüfatı və s.) işinə rəhbərlik; tələbələrin tədris və istehsalat təcrübələrinin keçirilməsinə nəzarət; tədris-metodiki konfransların təşkili işinə rəhbərlik; rektor olmadıqda onun səlahiyyətini icra etmək.

  
 
  
E-poçt:l.qardashova@asoiu.edu.az 
Tel:+994 12 493 32 61

Professor Lətafət Qardaşova

Elmi işlər üzrə prorektor

 

Əmək funksiyası: elmi-metodiki və elmi işlərə bilavasitə rəhbərlik etmək; kafedraların elmi-metodiki və elmi-tədqiqat işlərinin təşkili; elmi konfransların təşkili; doktorantların (tədqiqatçıların) hazırlanmasına və elmi-pedaqoji kadrların ixtisasının artırılmasına nəzarət; elmi nailiyyətlərin xalq təsərrüfatına tətbiqi üzrə tədbirlərin işlənməsi; tələbə elmi cəmiyyətlərinə rəhbərlik; elmi-tədqiqat bölməsinə və elmi-tədqiqat laboratoriyalarına rəhbərlik.

  

 

 

  
E-poçt:r.jamalov@asoiu.edu.az 
Tel:+994 12 493 97 46
  

 

Dos. Rafiq Camalov

Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor

 

Əmək funksiyası: xarici ölkələrin təhsil və elm müəssisələri ilə birbaşa əlaqələrin yaradılmasını, inkişaf etdirilməsini və həyata keçirilməsini təmin edir; beynəlxalq səviyyəli tədbirlərdə ali məktəb nümayəndələrinin iştirakını əlaqələndirir və təmin edir. Təhsil Nazirliyinin müvafiq idarəsi vasitəsilə beynəlxalq proqram və proyektlərdə öz ali məktəbinin iştirakını təmin etmək üçün əməkdaşlığın üstün istiqamətlərinin hazırlanmasını təşkil edir. Xarici tələbələrin tədris-tərbiyə və metodiki işlərinə bilavasitə rəhbərlik edir, həmin işlər üçün rektor qarşısında cavabdehlik daşıyır. Xarici ölkələrdə təhsilin quruluşunu, bəzi ölkələrdə tədris-tərbiyə işlərinin məzmun və xüsusiyyətlərini öyrənir.

 

 

 

  
E-poçt:a.babayev@asoiu.edu.az 
Tel:+994 12 493 12 33

 

Dos. Ata Babayev

Tərbiyə işləri üzrə prorektor

 

 

Əmək funksiyası: ali məktəbdə tərbiyə işlərinə bilavasitə rəhbərlik edir, həmin işlər üçün rektor qarşısında cavabdehlik daşıyır. Fakültə və kafedralarda, digər struktur bölmələrində tərbiyəvi işləri əlaqələndirir, onlara nəzarəti və rəhbərliyi həyata keçirir. Tələbələrin tədris proseslərində və dərsdənkənar vaxtlarda tərbiyəsi ilə bağlı keçirilən tədbirlərə nəzarət edir və istiqamət verir. Tərbiyə işləri ilə bağlı keçirilən bütün tədbirlərdə iştirak edir. Tərbiyə işləri üzrə prorektoru olduğu ali məktəbin tərbiyəvi tədbirlərini digər ali məktəblərdə aparılan tərbiyəvi işlərlə əlaqələndirir.

 

  
E-poçt:elnur.ismayilov@asoiu.edu.az 
Tel:+994 12 598 02 44
 

Elnur İsmayılov

Ümumi işlər üzrə prorektor

 

 Əmək funksiyası: ali təhsil müəssisəsinin fakültə, kafedra və digər struktur bölmələrinin ümumi xarakterli məsələlərinin həllinə, universitetin inzibatı binalarında mühafizə xidmətini koordinasiya etməklə təhlükəsizliyin təmin olunmasına, eləcə də mülki müdafiə qərargahının iş istiqamətlərinin təşkilinə rəhbərlik edir. Ümumi işlər üzrə prorektor arxivin, hərbi səfərbərlik və xüsusi şöbə üzrə strukturların işinə bilavasitə nəzarət və rəhbərliyi həyata keçirir. Ümumi işlər üzrə prorektor həmçinin, universitetin beynəlxalq əlaqələri, professor-müəllim heyəti və tələbələrin mübadiləsi, əcnəbi tələbələrin təhsili ilə bağlı işlərin səmərəli formada təşkilinə, bu zaman milli maraqların və dövlətçilik ənənələrinin qorunmasına töhfə verir. Bundan əlavə, o, kargüzarlıq işi, ərizə, şikayət və müraciətlərə baxılması, universitetin əməkdaşları və tələbələr arasında yarana biləcək neqativ halların qarşısnın alınması kimi məsələlərin icrasına rəhbərlik edir.